SWE 

    ENG

.........................................

HEM

HISTORIK

UPPDRAG / TJÄNSTER

UPPDRAGSGIVARE

PUBLICERAT

PRESS / MEDIA

ALMEDALEN

.........................................

KONTAKT

Kontor Göteborg:

Svenska Byggdirektiv AB

Husargatan 41

411 22 Göteborg

 

Kontor Hamburgsund:

Svenska Byggdirektiv AB

Strandskatevägen 4

450 70 Hamburgsund

 

Telefon:

0707-59 14 50

.........................................

Välkommen till Svenska Byggdirektiv AB

Svenska Byggdirektiv är ett konsultföretag med verksamhet på bygg- och fastighetsmarknaden. Uppdrag utförs främst inom områdena byggteknik, byggnadsfysik, arbetsmiljö och energi.

Uppdragsgivare är myndigheter, statliga och kommunala förvaltningar, branschorganisationer, fastighetsbolag, entreprenadföretag, m.fl.

Säte är Göteborg men uppdrag utförs i hela landet.

Väl mött!

/Henrik Björklund

"BYGGDIREKTIVBLOGGEN"

Gör ett besök på Byggdirektivbolggen. Där kan du läsa om byggmarknaden och världen i övrigt - som den ser ut genom Byggdirektivs fönster...

______________________________________________________________________________

Aktuellt

Byggdirektiv har modellen för att byggherrar och förvaltare ska uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Den 1 januari 2009 började ändringarna i arbetsmiljölagen och föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) att gälla. Regeländringarna innebär ett tydligare arbetsmiljöansvar för byggherren vid planering, projektering och utförande av bygg- och anläggningsarbeten. Från den 1 januari 2011 gäller även krav på utbildning för de personer som skall vara ansvariga.

Byggherrens ansvar i korthet

Byggherren är huvudansvarig för arbetsmiljön och säkerheten i ett bygg- och anläggningsprojekt, det gäller under såväl planeringen och projekteringen som under utförandet av arbetena.

Byggherren skall utse en byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) och en för utförandet av arbetena (BAS-U). Byggherren kan utse sig själv. Att utse BAS befriar inte byggherren från ansvar för de uppgifter BAS skall utföra.

Under vissa förutsättningar kan byggherren överlåta hela sitt arbetsmiljöansvar på en uppdragstagare. Det skall ske genom en skriftlig ansvarsöverlåtelse.

Byggherrens ansvar gäller både stora och små arbeten, det vill säga även reparations- och underhållsarbeten av servicekaraktär. Ska byggherren utföra arbeten med egen personal har denne också ett arbetsgivaransvar att beakta.

En modell för byggherrar, fastighetsägare och förvaltare

Svenska Byggdirektiv har tagit fram en modell och ett upplägg som underlättar för byggherrar, fastighetsägare och förvaltare att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar i byggandet, både då arbeten utförs av entreprenörer och med egen personal. Modellen omfattar bland annat behörighetsutbildning (BAS-P/U) och upprättande  av rutiner och hjälpmedel som anpassas för den egna verksamheten.

Med kunskap och rätt hjälpmedel minskar administrationen samtidigt som användbarheten och nyttan ökar. Det ska inte vara en börda att uppfylla lagstiftning och föreskrifter i byggandet utan det ska vara en naturlig del av verksamheten.

Kontakt: Henrik Björklund

Telefon: 0707-59 14 50

E-post:   henrik.bjorklund(a)byggdirektiv.se

_____________________________________________________________________________

Copyright © Svenska Byggdirektiv i Väst AB

ANSLAGSTAVLAN

______________________________________

Byggdirektiv på Elmia "Work 10"

Svenska Byggdirektiv ska medverka på Elmiamässan: "Work 10".

...............................................................

En handbok i husbyggnadsteknik

"Husbyggnad i praktiken" är en handbok i husbyggnadsteknik som förenar teori och praktik inom byggandet.

...............................................................

"Krafttag mot arbetsmiljöbrott"

På uppdrag av Byggcheferna (Ledarna) och Byggnads har Byggdirektiv utrett arbetsmiljön på svensk byggmarknad.

...............................................................

Byggdirektiv i Almedalen

Byggdirektiv finns i Almedalen för att debattera arbetsmiljö och säkerhet i byggandet med politiker och företrädare för svensk byggmarknad.

...............................................................

Forskningskonferens Xi'an - Kina

"Formal and informal communication in a project organisation" är en studie om kommunikation inom en projektbaserad organisation. Studien är genomförd på Chalmers och presenterades av  Henrik Björklund på IRNOP VII i Xi'an, Kina.

...............................................................

"Brister i arbetsmiljön på byggarbetsplatsen" är en studie genomförd på Chalmers. Den kartlägger de brister som vanligtvis orsakar olyckor och ohälsa i byggandet. Den beskriver också orsaken till att bristerna uppstår och vad som krävs för att komma till rätta med dem.

...............................................................

...............................................................